21 Hải Thượng Lãn Ông - TP. Hà Tĩnh

Bảng Giá

BẢNG GIÁ NHA KHOA QUỐC TẾ  DỊCH VỤ GIÁ TIỀN KHÁM VÀ TƯ VẤN  MIỄN PHÍ LẤY CAO RẰNG + ĐÁNH BÓNG 2 HÀM 70.000đ/lần-150.000Đ/lần HÀN RĂNG VĨNH VIỄN HÀN FUJI  50.000-70.000 VNĐ/RĂNG HÀN COMPOSITE 100.000 VNĐ/RĂNG HÀN THẨM MỸ 200.000- 300.000 VNĐ/RĂNG ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG SỮA 250.000- 300.000 VNĐ/RĂNG ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG […]

BẢNG GIÁ NHA KHOA QUỐC TẾ 

DỊCH VỤ

GIÁ TIỀN

KHÁM VÀ TƯ VẤN  MIỄN PHÍ

LẤY CAO RẰNG +
ĐÁNH BÓNG 2 HÀM

70.000đ/lần-150.000Đ/lần

HÀN RĂNG VĨNH VIỄN
HÀN FUJI  50.000-70.000 VNĐ/RĂNG
HÀN COMPOSITE 100.000 VNĐ/RĂNG
HÀN THẨM MỸ 200.000- 300.000 VNĐ/RĂNG
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG SỮA 250.000- 300.000 VNĐ/RĂNG
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VĨNH VIỄN
RĂNG VĨNH VIỄN 1 CHÂN 400.000- 500.000 VNĐ/RĂNG
ĐIỀU TRỊ RĂNG VĨNH VIỄN 1 CHÂN (HÀN TỦY BẰNG BIOROOT) 900.000- 1.000.000 VNĐ/RĂNG
RĂNG VĨNH VIỄN NHIỀU CHÂN 600.000-800.000 VNĐ/RĂNG
ĐIỀU TRỊ RĂNG VĨNH VIỄN NHIỀU CHÂN (HÀN TỦY BẰNG BIOROOT) 1.100.000-1.300.000 VNĐ/RĂNG
TẨY TRẮNG RĂNG 2.000.000- 2.500.000 / LẦN
GẮN ĐÁ THẨM MỸ 300.000 VNĐ/RĂNG
NẮN CHỈNH CỐ ĐỊNH
MẮC CÀI KIM LOẠI THƯỜNG 9.000.000- 13.000.000 Đ/HÀM
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC 13.000.000- 15.000.000 Đ/HÀM
MẮC CÀI SỨ 13.000.000- 15.000.000 Đ/HÀM
CHỈNH NHA MÁNG TRONG SUỐT INVISALIGN 40.000.000 – 60.000.000 VNĐ/HÀM
NHỔ RĂNG
NHỔ RĂNG SỮA 30.000- 50.000 Đ/RĂNG
NHỔ RĂNG VĨNH VIỂN 100.000- 500.000 Đ/RĂNG
NHỔ RĂNG SỐ 8 MỌC LỆCH 500.000- 2000.000 Đ/RĂNG
RĂNG GIẢ THÁO LẮP 
NHỰA CỨNG TOÀN HÀM 3.000.000- 5.000.000 VNĐ/HÀM
NHỰA DẺO TOÀN HÀM 5.000.000- 10.000.000 VNĐ/HÀM
HÀM KHUNG KIM LOẠI 3000.000 – 7.000.000 VNĐ/HÀM

RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH

CÁC LOẠI RĂNG GIÁ GỐC GIÁ KHUYẾN MÃI BẢO HÀNH
RĂNG THÉP 500.000 VNĐ/RĂNG    
RĂNG BÁN SỨ 600.000 VNĐ/RĂNG    
SỨ KIM LOẠI 800.000 VNĐ/RĂNG   3 NĂM
SỨ TITAN NỘI 1.200.000 VNĐ/RĂNG   5 NĂM
SỨ TITAN NGOẠI 1.500.000 VNĐ/RĂNG 1.400.000 VNĐ/RĂNG 5 NĂM
SỨ ZICONIA 3.500.000 VNĐ/RĂNG 2.500.000 VNĐ/RĂNG 10 NĂM
SỨ KATANA 3.000.000 VNĐ/RĂNG 2.700.000 VNĐ/RĂNG 10 NĂM
SỨ CERCON HT 7.000.000 VNĐ/RĂNG 5.000.000 VNĐ/RĂNG 7 NĂM
SỨ EMAX 6.000.000 VNĐ/RĂNG 5.000.000 VNĐ/RĂNG 7 NĂM
SỨ CERAMILL 6.000.000 VNĐ/RĂNG 5.400.000 VNĐ/RĂNG 10 NĂM
SỨ LISI PRESS 11.000.000 VNĐ/RĂNG 5.500.000 VNĐ/RĂNG 10 NĂM
SỨ NACERA 13.000.000 VNĐ/RĂNG 6.500.000 VNĐ/RĂNG 10 NĂM
SỨ LAVA PLUS 14.000.000 VNĐ/RĂNG 7.000.000 VNĐ/RĂNG 15 NĂM
SỨ ORONDENT 16.000.000 VNĐ/RĂNG 8.000.000 VNĐ/RĂNG 19 NĂM


NHA KHOA QUỐC TẾ 

Cơ sở 1: 21 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Hà Tĩnh
Cơ sở 2: 24 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Hà Tĩnh

Hotline: 0941.035.666
Điện thoại: 0941.035.666
Email: nhakhoaquoctehatinh@gmail.com
Fanpage: Nha Khoa Quốc Tế Hà Tĩnh

x

Call Now